Düşünen Değil, Yapan Kazanır.

More Website Templates @ MustafaEkici.com.tr - October 31, 2011!

Hakkımızda

Yoğunlaşan bilgi ihtiyacı, her sektörde kendini göstermeye başladığında Internet, bütün bu taleplere birer çözüm olarak önümüze çıkmıştır. Bilginin talebi ve sunumu bu ihtiyacın karşılanmasında ara ve entegre çözümlerin ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. Web içerikleri salt yazı ve görsel malzeme ile sınırlı kalmamış, talepler daha etkileşim ve eşduyum içeren ögelere olan talebi artırmıştır. Şunu da kabul etmek lazım ki, veri ve bilginin çokluğu içerisinde yoğun bilgi kirliliğine de sebep olmuştur.

Minval Bilişim Teknolojileri bu bilgilerin ışığında, kendi kullanıcı ve istemcilerine ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojik çözümler sunmaktadır. Sektörlerin hali hazırda kullanmakta oldukları sistemler ile yeni teknolojileri birleştirip entegre çözümler sunmak ana iş kolumuzu oluşturmaktadır. Web tabanlı uygulamalar ile istemci bazlı yazılım bilgi sistemleri olarak iki temel uygulama alanımız vardır. Yazılım grubu bu iki temel sistem için entegre çözümler üretmekte ve uygulamaktadır.

Firmamız 2015 yılından beri yukarıda bahsetmiş olduğumuz hizmetleri sunmaktadır. Amacımız ulusal ve uluslar arası bilgi teknolojileri pazarında yapmış olduğumuz ürünler ile ismimizi ve markamızı, güvenirlilik, esneklik ve entegre kelimeleri ile eş değer kılmaktır.

İşleriniz kolaylaştıran ürünlerde buluşmak üzere…